Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej - 2017-05-16 06:55:54
W piątek, 12 maja, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Z tej okazji odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA Pani dr Aurelia Ostrowska, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, Pan dr n. med. Przemysław Daroszewski, Naczelna Pielęgniarka Pani Aleksandra Ludwiczak i Pielęgniarki Oddziałowe naszego Szpitala. Pan Dyrektor podziękował Pielęgniarkom za zaangażowanie i trud codziennej pracy z Pacjentem. Wręczył zebranym kwiaty i okazjonalne adresy.


© 2004 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
.
Wszelkie prawa zastrzeżone.