Otwarcie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej - 2017-01-10 07:51:14
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dumą informuje o uroczystym otwarciu Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, które miało miejsce w dniu 3 stycznia 2017 roku.


W Szpitalu funkcjonuje Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Pododdziałem Leczenia Udarów, w której rocznie hospitalizowanych jest ok. 250 pacjentów z udarem mózgu. Zamysłem kierownictwa Szpitala, otwierając Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, jest umożliwienie pacjentom po przebytych udarach mózgu, pacjentom ze Stwardnieniem Rozsianym a także pacjentom z urazami rdzeniowymi kontynuacji leczenia w jednym podmiocie leczniczym w ramach tzw. komplementarności świadczeń.
Umożliwienie leczenia tych pacjentów w jednym podmiocie i rozpoczęcie w odpowiednim momencie rehabilitacji neurologicznej pozwala wrócić pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi do sprawnego życia.
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej jest nowoczesnym oddziałem dwudziestołożkowym z salami jedno- i dwuosobowymi oraz własną salą gimnastyczną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA pani Agata Ziółkowska-Serzycka, Wicewojewoda Wielkopolski pani Marlena Maląg, Ordynator Oddziału Rehablitacji Neurologicznej pani dr n. med. Hanna Pietraszek-Kusik oraz Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego pan dr n. med. Przemysław Daroszewski. Oddział poświęcił Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki.
W tym podniosłym momencie towarzyszyło nam wielu znamienitych Gości, a wśród nich: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, pan Wojciech Jankowiak, Prorektor  Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pan prof. dr hab. Michał Musielak, Wicestarosta Poznański pan Tomasz Łubiński, Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych WOW NFZ pan Krzysztof Filipowiak, a także wielu innych, których nie sposób wymienić z nazwiska, a którym serdecznie dziękujemy za dzielenie z nami radości z tej uroczystej chwili.

Media o tym wydarzeniu:
Puls Dnia z wtorku 3 stycznia od 16’41” do 19’00”
Teleskop: 03.01.2017 godz.20:00 od 15’31” do 17’31”


© 2004 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
.
Wszelkie prawa zastrzeżone.