II Konferencja SM - 2016-11-14 21:07:05
W dniu 5 listopada 2016 roku w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego odbyła się II Konferencja Stwardnienia Rozsianego. Organizatorem Konferencji była Fundacja Artven oraz firma Biogen Poland Sp. z o.o, która była jednocześnie sponsorem spotkania. Patronat naukowy objęło Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Oddział Wielkopolsko-Lubuski. W spotkaniu udział wzięli lekarze neurolodzy, specjalizujący się w leczeniu stwardnienia rozsianego oraz przedstawiciele środowisk zaangażowanych w Program Terapeutyczny Narodowego Funduszu Zdrowia leczenia stwardnienia rozsianego.

II Konferencję SM otworzył Gospodarz, Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, dr n. med. Przemysław Daroszewski, który przedstawił rozwiązania administracyjne dotyczące zarządzania programami leczenia stwardnienia rozsianego, na podstawie własnych doświadczeń. Szpital MSWiA w Poznaniu to ośrodek specjalizujący się m.in. w leczeniu pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane, a Dyrektor Szpitala dr Przemysław Daroszewski, który zaangażowany jest w pomoc tym pacjentom od początku swojej kariery zawodowej apelował do zebranych gości o jedność i wspólne stanowisko całego środowiska osób zajmujących się terapią leczenia stwardnienia rozsianego.
W pierwszej części Konferencji wykład pt.: „Skuteczne leczenie SM - eskalacja, indukcja, a może 3. droga” przedstawił Kierownik Kliniki Neurologii i Chorób Układu Nerwowego z Pododdziałem Leczenia Udarów Szpitala MSWiA w Poznaniu - prof. dr hab. med. Radosław Kaźmierski. Kolejnym wykładowcą był prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki z Kliniki Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który w wykładzie pt. „Czy tylko SM? Jak uniknąć zaskoczenia” opowiedział o występowaniu chorób współistniejących w przebiegu Stwardnienia Rozsianego.
Po krótkiej przerwie mogliśmy wysłuchać doświadczeń zagranicznych gości. dr Giulia Mallucci z Istituto Neurologico Nazionale 'C. Mondino', we Włoszech, która przedstawiła bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność zastosowania dimetylu fumaratu,na podstawie własnych badań. Następnie „Doświadczenia własne i ośrodka leczenia RRMS nowymi lekami doustnymi” zaprezentowała dr Barbara Ratajczak-Tretel z Ostfold Hospital Trust w Gralum (Norwegia). Konferencję zamknął Artur Fałek z Kancelarii Doradczej Rafał Piotr Janiszewski, który przedstawił „Jakie zmiany prawne w ochronie zdrowia przyniósł rok 2016”.
Spotkanie zakończyło się inspirującą dyskusją i mamy nadzieję, że pozostawiło niedosyt, który przyczyni się do kontynuacji spotkań w podobnym gronie.
Dziękujemy wszystkim wykładowcom oraz uczestnikom II Konferencji SM i zapraszamy na trzecią edycję konferencji, która odbędzie się 4 listopada 2017r.


© 2004 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
.
Wszelkie prawa zastrzeżone.