Rezonans magnetyczny

Lokalizacja:
Parter Poliklinika

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 08:00 - 17:30

Rejestracja


OSOBISTA:

poniedziałek - piątek, w godzinach 08:00 - 17:30,
rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Pacjent ma obowiązek posiadać oryginał skierowania oraz dowód osobisty.
Istnieje możliwość zarejestrowania przez osoby trzecie, pod warunkiem posiadania oryginału skierowania oraz kserokopii dowodu tożsamości.

POCZTOWA:

Pacjent przesyła oryginał skierowania, kserokopię dowodu osobistego z dołączonym numerem kontaktowym na poniższy adres:

Zakład Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań.

TELEFONICZNA:

poniedziałek - piątek, w godzinach 08:00 - 17:30,
numer telefonu: 61 84-647-58, 61 84-647-51, 61 846-47-50

UWAGA! Sekretarka medyczna podaje Państwu orientacyjny termin wizyty.

Ostateczny termin badania diagnostycznego zostanie ustalony po przesłaniu oryginalnego skierowania na adres Szpitala.

Pacjent ma obowiązek w ciągu 14 dni od rejestracji przesłać oryginał skierowania na adres Szpitala. W przeciwnym razie zostanie skreślony z kolejki oczekujących.

ELEKTRONICZNA:

W celu elektronicznej rejestracji należy wysłać maila z załączonym skanem oraz podać numer telefonu kontaktowego na adres: .

UWAGA! Pacjent ma obowiązek w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotnej odpowiedzi mailowej lub telefonicznej przesłać oryginał skierowania na adres Szpitala. W przeciwnym razie zostanie skreślony z kolejki oczekujących.


UWAGA!
Odbiór wyników: poniedziałek - piątek, od 8:00 do 17:30, z dowodem osobistym lub upoważnieniem.

Pacjent ma prawo rezygnacji z badania i otrzymania zwrotu oryginału skierowania,co pociąga za sobą skreślenie z listy oczekujących z podaniem przyczyny rezygnacji lub zmiany terminu.Ankieta.doc Informacja.doc


© 2004 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
.
Wszelkie prawa zastrzeżone.