Rezonans magnetyczny

Lokalizacja:
Parter Poliklinika

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek 08:00 - 17:30

Rejestracja
Godziny: 08:00 - 17:30
Telefon: 61 84-647-58, 61 84-647-51, 61 846-47-50
Fax: 61 846-45-98

odbiór wyników od 8-17:30 z dowodem osobistym lub upoważnieniem

e-mail:


Ankieta.doc Informacja.doc


© 2004 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
.
Wszelkie prawa zastrzeżone.