Administracja

Dział Finansowo-Księgowy

Irena Adamczewska - kierownik działu, główny księgowy
tel. 61 84-64-660

Dział Analiz i Rozliczeń Świadczeń Medycznych

Ewa Stachowiak - kierownik działu
tel. 61 84-64-700

Dział Spraw Osobowych

Wanda Leśniewicz-Kerste - kierownik działu
tel. 61 84-64-617

Dział Informatyki, Aparatury Medycznej i Łączności

Remigiusz Karmiński - kierownik działu
tel. 61 84-64-737

Dział Eksploatacji i Inwestycji

Karolina Tokłowicz-Wandachowicz - kierownik działu
tel. 61 84-64-625

Dział Organizacji i Marketingu

Dagmara Hofmańska - kierownik działu
tel. 61 84-64-661

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Krystyna Rusinek - kierownik działu
tel. 61 84-64-616

Dział Higieny Szpitalnej

Magdalena Rudzka - kierownik działu
tel. 61 84-64-674

Zespół Transportu

Zbigniew Płowiec - kierownik zespołu
tel. 61 84-64-646

Specjalista ds. żywienia

Katarzyna Laskowska-Nikanorow
tel. 61 84-64-623

Sekcja Ogrodniczo-Gospodarcza

Jacek Domagała
tel. 691-019-516


© 2004 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
.
Wszelkie prawa zastrzeżone.