Napisali o nas

INFORMACJE JAKIE UKAZAŁY SIĘ O NASZYM SZPITALU W MEDIACH


© 2004 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
.
Wszelkie prawa zastrzeżone.