Pracownie

Lista PRACOWNI naszego szpitala:

Uwaga! Badania diagnostyczne zlecone zarówno przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jak i lekarza specjalistę, pacjent może wykonać bezpłatnie na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jedynie w pracowni/laboratorium wskazanym przez lekarza (tj. pracowni/laboratorium gdzie dany świadczeniodawca ma podpisaną umowę na wykonanie diagnostyki).

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie wystawiania skierowań na badania lub konsultacje
© 2004 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
.
Wszelkie prawa zastrzeżone.