Medycyna Pracy - badania

Lista badań wykonywanych przez Poradnię Medycyny Pracy i Poradnię Badań Profilaktycznych:

  • Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne)
  • Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • Badanie kierowców
  • Badanie osób ubiegających się o pozwolenie na broń
  • Badanie pracowników ochrony fizycznej
  • Badanie pracowników ochrony technicznej
  • Badanie pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące

Uwaga!
Prosimy o każdorazową weryfikację godzin przyjęć w poradniach specjalistycznych celem sprawdzenia możliwości wykonania badań i konsultacji niezbędnych do otrzymania zaświadczenia lekarza profilaktyka lub orzeczenia komisji lekarskiej. Powyższa informacja znajduje się na stronie internetowej w zakładce poradnie-rejestracja .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34
rejestracja: 61 846 47 86


© 2004 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
.
Wszelkie prawa zastrzeżone.