Skład orzekający Centralnej Komisji Lekarskiej w Poznaniu

Przewodniczący: Krzysztof Mikołajczyk

Telefon - pokój lekarzy: 61 84-64-677

Gabinet lekarski - pokój 125

Centralna Komisja Lekarska jest właściwa w zakresie:

  • rozpatrywania odwołań od orzeczeń rejonowych komisji lekarskich,
  • konsultacji w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz rozstrzygania kwestii spornych lub nasuwających szczególne wątpliwości,
  • współpracy z instytucjami naukowo-lekarskimi w celu podnoszenia poziomu orzecznictwa lekarskiego,
  • rozpatrywania skarg na działalność rejonowych komisji lekarskich.


© 2004 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
.
Wszelkie prawa zastrzeżone.