ORZECZNICTWO
Szanowni Pacjenci,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż świadczy usługi w zakresie orzecznictwa m.in. wykonuje badania w celu uzyskania:
  • licencji pracownika ochrony technicznej,
  • licencji pracownika ochrony fizycznej,
  • pozwolenia na broń,
  • licencji detektywa,

oraz na rzecz innych podmiotów na podstawie odrębnych umów.

Informacja w powyższym zakresie dostępna na stronie internetowej Szpitala MSW w Poznaniu w zakładce Medycyna Pracy.


© 2004 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
.
Wszelkie prawa zastrzeżone.