INFORMACJE DLA PRZEDSTAWICIELI FIRM FARMACETYCZNYCH

Szanowni Państwo,
w celu zorganizowania spotkania informacyjnego z pracownikami Zakładu, działając na podstawie obowiązującej Procedury postępowania antykorupcyjnego pracowników w kontaktach z przedstawicielami firm farmaceutycznych, prosimy o pobranie i uzupełnienie poniższej zgody Kierownika Zakładu oraz złożenie jej do wnioskodawcy, tj. Ordynatora Oddziału/Kierownika Kliniki, dla którego dedykowane jest spotkanie.
W znacznym stopniu usprawni to proces wydania zgody na wynajem sali zgodnie z ww. Procedurą.

Osoby do kontaktu:

Magdalena Wilińska - Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Korupcji
tel: 61 846 46 70
e-mail:

Anna Breś - szczegóły związane z rezerwacją sal i zawieraniem umów
tel: 61 846 46 27
e-mail:


Procedura
Zgoda Kierownika Zakładu
Druk umowy najmu


© 2004 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
.
Wszelkie prawa zastrzeżone.