Konkurs Ofert 2017
Szanowni Państwo,
SP ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Poradni Chirurgii Urazowo Ortopedycznej

zarządzenie + załączniki

umowa

wynik konkursu© 2004 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
.
Wszelkie prawa zastrzeżone.