Medycyna Pracy - Oferta

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego oferuje także kompleksowe świadczenia z zakresu Medycyny Pracy.

Korzystając z naszej oferty zapewniacie Państwo specjalistyczną opiekę zdrowotną pracownikom Państwa Firmy. To z kolei zaowocuje nie tylko ich zdrowiem, ale także wpłynie pozytywnie na wizerunek Firmy. Troska pracodawcy o zdrowie pracownika oznacza bowiem, że organizacja nie osiąga sukcesu kosztem zdrowia swoich pracowników. Pamiętać należy także, że troska o zdrowie i dobre samopoczucie pracownika jest długofalową inwestycją w pracownika, który w efekcie będzie mniej chorował, a tym samym będzie bardziej dyspozycyjny i wydajny.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny:
61 846 46 59, 61 846 46 70
lub drogą elektroniczną na adres:

przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.


Cennik


© 2004 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
.
Wszelkie prawa zastrzeżone.